En Route Reitdiep, Groningen

Stedenbouwkundig concept voor bedrijvenlint langs Reitdiep

De studie omvat het onderzoek naar de herinrichting van de lineaire bedrijvenstrip gesitueerd tussen de rivier het Reitdiep en de ringweg van Groningen. Het verouderde bedrijvenlint dateert uit het begin van de vorige eeuw en ligt, tesamen met de ringweg, als een barriëre tussen twee naoorlogse woonwijken Vinkhuizen en Paddepoel, en heeft een weinig aansprekend imago. Uitgangspunt is om het op zichzelf staande karakter van het bedrijvenlint te versterken waardoor nieuwe bedrijven kunnen worden aangetrokken voor de economisch aantrekkelijke locatie langs de ringweg.

Om de barrièrewerking vanuit de aangrenzende wijken op te heffen, zijn drie knooppunten ontworpen. Deze drie verkeersknooppunten zien wij conceptueel als de dynamische metafoor kwelder, en voor het tussengebied - het bedrijvenlint zelf - als de statische dijk. De dijk, die staat voor de door de mens gemaakte lineaire barrière, scheidt de twee weerskanten van elkaar en beschermt. De kwelder, een gebied waar twee materiën samenvloeien, elkaar ontmoeten en beïnvloeden, is een plek ontstaan uit sedimenten die zich langzaam vastzetten.

De drie knooppunten, gelezen van zuid naar noord, onderscheiden zich op stedelijk, wijk en landsschappelijk niveau qua karakter en functie. Op deze knooppunten, de ontmoetingsplekken, ontstaan pleinen met functies die aanslibben ten behoeve van de omliggende wijken. Van Zuid naar Noord; 1. een NS station met nieuwe bedrijven en kantoren. 2.een plein op wijkniveau met o.a. een politiebureau en crèches. 3. een landschappelijk plein met een kwekerij, tuincentrum en padvinderijgebouwtjes.Als uitwerking van de eerste fase is gestart met een onderdeel van het stedelijk plein, een fietstunnel, spoorwegviaduct met omgeving.


Luchtfoto locatie

Fietstunnel

Landschapsplein

Stedelijk plein

Wijkplein

Plattegrond

naar overzicht projecten naar overzicht projecten

PROJECT: stedenbouwkundige studie, bouw fietstunnel/spoorwegviaduct

LOCATIE: Groningen Reitdiep

OPDRACHTGEVER: Gemeente Groningen, dienst RO/EZ

AANNEEMSOM: fietstunnel/spoorwegviaduct: f 2.200.000 openbare ruimte: f 1.700.000

BVO: 8.000 m2

OPLEVERING: 1999