Fietsbrug het Keern, Hoorn

 

Aan de rand van het centrum van Hoorn kruist het Keern de Provinciale Weg op een druk verkeersknooppunt. Verschillende verkeersstromen ontmoeten elkaar op een gelijkvloerse kruising. Dit kruispunt is een prominente plek in de stad: het is een belangrijke poort tot het historische stadshart. Drost + van Veen architecten kreeg van de gemeente Hoorn de opdracht om de verkeersstromen te ontwarren en een langzaamverkeersbrug over dit knooppunt te ontwerpen.

Het kruispunt is naast een ontmoeting van verkeersstromen tevens een complex samengaan van uiteenlopende functies, ruimtevormen en bouwmassa’s. Om logistieke redenen bleek een brug met een T-vormige plattegrond de meest optimale oplossing. Het langzaamverkeer verloopt over de brug en komt tezamen in een knoop die asymmetrisch boven het verkeersplein ligt. Als tegenhanger voor de complexiteit in verkeersbewegingen is als uitgangspunt voor de vormgeving een simpele ranke lijn gekozen.

De brug is daarom vormgegeven als een simpel, verbindend element. De ranke belijning is uitgevoerd in een betonconstructie met de mogelijkheid om brugdek, ribben en kolommen vloeiend in elkaar over te laten lopen. Het skelet en de vinnen van haaien en roggen vormden hierbij een belangrijke inspiratiebron. Door deze eenduidige expressie krijgt de brug de karakteristieke uitstraling van een landmark.


Ontwarren van verkeersstromen

Asymmetrische knoop in maquette

Impressie van langzaam verkeerroute

De verschillende verkeersstromen

T-vormige brug

Meanderende hellingbaan voor voetgangers

Betonconstructie met vloeiende lijnen


naar overzicht projecten naar overzicht projecten

PROJECT: Oversteekvoorziening Provincialeweg

LOCATIE: het Keern, Hoorn

OPDRACHTGEVER: Gemeente Hoorn

BUDGET: EUR 2.800.000

LENGTE: 135 m1

ONTWERP: 2004-2005